מחלקת השחזה

מחלקת ההשחזה כוללת יכולות השחזה לחלקים שטוחים, צורתיים, שיפועים מיוחדים ע"פ דרישת המזמין עד לדיוק של מיקרון.

עיבוד שבבי מדוייק